درباره

TRX

مربیان

 • میترا زندیه
 • مژگان عبدی
 • شبنم سلامت
 • نیوشا فراشی
 • الهام میرویس

تعرفه هزینه ها

 • سه روز در هفته
  159 هزار تومان
 • دو روز در هفته
  127 هزار تومان